วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สปส.จันทบุรี สาขาสอยดาว ออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประกันสังคมทั่วไทย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองมะค่า ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

02 มีนาคม 2564